Python – Instagram Videoları İndirme

Günümüzde en çok merak uyandıran kodlama dillerinden bir tanesi olan Python ile instagram üzerindeki videoları indireceğiz.

Bilgisayarınıza Python ve PyCharm kurulumunu yaptıktan sonra aşağıdaki kod ile birlikte rahatlıkla dilediğiniz videoyu direk bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
import requests 
import urllib.request 
from random import randint 
url = "{url}" #Video linki 
r = requests.get(url, stream=True) 
soup = BeautifulSoup(r.content, "html.parser") 
gelen_veri = soup.find_all("meta", {"property": "og:video"}) 
for ind in gelen_veri: 
veri = ind["content"] 
name = str(randint(0, 20)) #unique dosya isimleri için random sayı tanımlıyoruz. 
urllib.request.urlretrieve(url=veri, filename=''+name+'.mp4') # Dosya adını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.